Yleiset ehdot ja säännöt

Seuraavat Yleiset ehdot ja säännöt hallitsevat Media Websolutions B.V.-yrityksen, sen telemediapalveluiden ja käyttäjien (jäljempänä: käyttäjät) välistä sopimussuhdetta. Edellä mainittu määrittää Media Websolutions B.V.-yrityksen tarjoamien palveluiden käytön ehdot.

Portaali on palvelutarjous (jäljempänä “Palvelu” tai “tarjous”), jonka tarjoaa Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Hollanti.

Palveluita voidaan käyttää työpöytälaitteilla (PC-tietokoneilla), mobiililaitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla, sekä internet-televisioilla. Palvelut sisältävät yhteydenottovalintoja mahdollisesti uusia kumppaneita etsiviin, samoin ajatteleviin naisiin, pariskuntiin ja miehiin. Palvelu tarjoaa lisäksi useita valintoja, kuten viestinnän, flirttailun ja jopa toisen käyttäjän mahdollisen tapaamisen henkilökohtaisesti, sekä useita muita portaalitoimintoja, kuten viestinnän todellisen käyttäjän profiilin kanssa sekä Media Websolutions B.V.-yrityksen luomien ja hallitsemien profiilien (jäljempänä Cupido-käyttäjä) kanssa. Cupido-käyttäjät voivat kokea vain virtuaalisia ja eroottisia fantasioita. Todellisen elämän tapaamisia ei tueta (katso Yleisten viihdeohjeiden kohta 5). Viestintä Cupido-käyttäjän kanssa on maksullista ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla harrastajat voivat seurustella ja nauttia toisistaan. Todelliset tapaamiset ja treffit ovat mahdollisia vain todellisten käyttäjien välillä. Viihdemaailmamme laajenee jatkuvasti ja arvostamme suuresti yhteisömme palautetta, jonka avulla voimme laajentaa tarjontaamme ja suunnitella entistäkin viehättävämmän ohjelman.


I. Sopimuksen tavoite; Palveluiden ala

1. Media Websolutions B.V. antaa käyttäjille keskitetyn tietokannan käyttöoikeuden. Käyttäjät pääsevät erilaisiin Media Websolutions B.V.-yritykseen liittyviin verkkotunnuksiin. Tietokannassa on muiden käyttäjien profiileja ja tietoja. Käyttäjät voivat hakea muita käyttäjäprofiileja luotuaan oman profiilinsa. Käyttäjät voivat katsoa muita profiileja ja ottaa yhteyttä niiden omistajiin.
Lisänä, kuuluen osana tietokantaan pääsyyn Media Websolutions B.V. tarjoaa mahdollisuuden päästä käsiksi erikoisuuksiin (esimerkiksi webkamera chatit) valituilta käyttäjiltä ja webkamera jäseniltä. Sisältö, muoto ja kesto toimitettavan sekä siirrettävän datan kohdalla tapahtuu kokonaan käyttäjän omalla vastuulla.
2. Tämän portaalin lisäksi Media Websolutions B.V. operoi myös muita portaaleja eri nimillä ja eri verkkotunnuksissa. Media Websolutions B.V. antaa käyttäjän saada käyttöönsä muiden portaalien käyttäjäprofiileja taatakseen profiilien laaja-alaisen saatavuuden asiakkailleen. Rekisteröitymällä tähän portaaliin käyttäjäprofiili julkaistaan myös muilla Media Websolutions B.V. -portaaleilla.
3. Media Websolutions B.V.-yrityksen tarjoamat palvelut ovat saatavilla vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä niitä ole lupa käyttää kaupallisiin tai yritystarkoituksiin. Rekisteröitymällä käyttäjä lupaa käyttävänsä tätä portaalia nimenomaisesti henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa.
4. Media Websolutions B.V. tarjoaa ilmaisia palveluita ja maksullisia palveluita. Tarjolla olevien ilmaisten palveluiden lisäksi käyttäjät voivat ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin ja lähettää viestejä rekisteröitymällä maksullisia lisäpalveluita varten.
Maksullisia palveluita voidaan hankkia eri ajanjaksoiksi. Käyttäjälle ilmoitetaan maksuista, sisällöstä ja alasta sekä hinnoista ja maksuehdoista ennen palvelun tarjoamista ja aktivoimista. Käyttäjä hyväksyy kustannukset suorittamalla maksun Media Websolutions B.V.-yrityksen antamien ohjeiden perusteella. Palvelut aktivoidaan, kun maksu vastaanotetaan.
5. Media Websolutions B.V. takaa palvelun saatavuuden 99,5 % vuotuisena keskiarvona. Media Websolutions B.V.-yrityksen palveluissa voi ilmetä satunnaisia vikoja tai katkoksia johtuen olosuhteista, joihin tarjoaja ei voi vaikuttaa, kuten korkeammat tahot tai tekniset muutokset (huolto, katkokset offline-varmuuskopioiden takia, ohjelmistopäivitykset). Media Websolutions B.V. ryhtyy kaikkiin toteuttamiskelpoisiin toimiin taatakseen keskeytyksettömän palvelun.
6. Media Websolutions B.V. pidättää oikeuden korjata palvelun kuvausta, jos korjaus perustuu lakisääteisiin tai virallisiin sääntöihin, tai jos on tarpeen sopeutua tekniikan kehitykseen sillä ehdolla, että muutokset eivät poikkea huomattavasti alkuperäisesti tarjotuista palveluista eikä käyttäjä kärsi haittaa.
Media Websolutions B.V. ilmoittaa käyttäjälle tällaisista muutoksista kaksi viikkoa ennen niiden toteuttamista. Käyttäjällä on oikeus esittää vastalause tämän ajanjakson puitteissa. Korjatut palvelukuvaukset astuvat voimaan ilmoitusajan päätyttyä.
7. Media Websolutions B.V. voi ottaa palvelukseensa ulkoisia palveluntarjoajia. Näitä ovat erityisesti maksumaksupalvelun tarjoajat, sisällöntarjoajat, uutiskirjeiden postituspalvelut ja perintätoimistot. Media Websolutions B.V. -yrityksen palkkaamia ulkoisia palveluntarjoajia ei pidetä kolmansina osapuolina näiden Yleisten ehtojen suhteen.


II. Sopimuksen toteutus

1. Alle 18-vuotiaat henkilöt ja kolmansien osapuolten sijasta toimivat henkilöt eivät saa käyttää Media Websolutions B.V.-yrityksen tarjoamia palveluita.
Jos Media Websolutions B.V. epäilee oikeutetusti, että jokin henkilö ei ole oikeutettu käyttämään palveluita, Media Websolutions B.V. on oikeutettu vahvistamaan kyseisen henkilön henkilöllisyyden pyytämällä virallisia asiakirjoja. Luvattomilta käyttäjiltä estetään tietokannan käyttö.
2. Tietokannan käyttöoikeus ja Media Websolutions B.V.-yrityksen tarjoamien palveluiden käyttöoikeus aktivoidaan, kun rekisteröitymisprosessi on suoritettu. Käyttäjän täytyy valita ja luoda salasana ja nimimerkki rekisteröitymisprosessin aikana. Palveluihin rekisteröityminen edellyttää kelvollisen sähköpostiosoitteen ja rekisteröitymissivun täyttämisen. Rekisteröityminen on suoritettu loppuun, kun käyttäjälle lähetetään vahvistussähköposti. Turvallisuustarkoituksia varten käyttäjää voidaan vaatia vahvistamaan rekisteröityminen käyttämällä käyttäjän Media Websolutions B.V.-yritykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyä linkkiä (Double-Opt-In).
Suorittamalla rekisteröitymisprosessin loppuun käyttäjä hyväksyy nämä Yleiset toimintaedellytykset. Tämä muodostaa ilmaisen sopimussuhteen käyttäjän ja Media Websolutions B.V.-yrityksen välille.
3. Media Websolutions B.V. tarjoaa erilaisia maksullisia palveluita (premium-jäsenyys), joista peritään maksuja ilmaisten palveluiden lisäksi. Jos käyttäjä päättää käyttää näitä palveluita, hänen on tehtävä erillinen sopimus.
Näitä Yleisiä toimintaedellytyksiä sovelletaan myös edellä mainittuun sopimukseen. Käyttäjälle ilmoitetaan maksullisen sopimuksen sisällöstä, kestosta, hinnasta, ehdoista ja maksutavoista/-ehdoista. Sopimus katsotaan päteväksi, jos käyttäjä valitsee maksulliset palvelut vastaavalla portaalilla ja hyväksyy ehdot napsauttamalla ”Tilaa” -painiketta (jäljempänä: tilausprosessi).
Premium-jäsenyyden lisäksi käyttäjä voi valita tililleen tietyn summan krediitteinä tilausprosessin aikana. Näitä krediittejä hallitaan niin sanottuina kolikkoina. Käyttäjä voi käyttää näitä kolikkoja valitessaan tiettyjä palveluita. Kolikot käytetään palvelua toimitettaessa. Jos tilillä ei enää ole käytettävissä olevia kolikoita, ei käyttäjä voi enää käyttää maksullisia palveluita. Käyttäjä voi kuitenkin lisätä kolikkoja tililleen tekemällä tilauksen.
Media Websolutions B.V. tarjoaa käyttäjälle vaihtoehtona automaattista saldon lataamista. Käyttäjä voi vapaaehtoisesti ostaa aiemmin valitun määrän kolikkoja ja ladata saldoaan. Saldoa ladataan vain, jos se kuluu loppuun maksullista palvelua käytettäessä.


III. Kustannukset

1. Media Websolutions B.V. -yrityksen tässä portaalissa tarjoamat palvelut ovat maksuttomia, ellei käyttäjälle ole aikaisemmin ilmoitettu palveluiden maksullisuudesta.
2. Maksullisten palveluiden kustannukset ja maksutapa selitetään ennen kuin asiakas aktivoi kyseisiä palveluita.
3. Erilaisia maksutapoja sovelletaan eri versioihin tai erilaisiin käyttäjäryhmiin. Käyttäjälle kerrotaan tarvittavista maksuista, maksutavoista ja ehdoista ennen palveluiden käyttöä.


IV. Maksuehdot

1. Maksullisten palveluiden maksut on suoritettava etukäteen Media Websolutions B.V. -yritykselle ja ne veloitetaan käyttämällä tilausprosessin aikana valittua maksutapaa.
2. Media Websolutions B.V. on oikeutettu antamaan maksujen käsittelyn ulkoisen palveluntarjoajan tehtäväksi.


V. Peruutus, sopimuksen irtisanominen, sopimuskausi

1. Käyttäjä voi peruuttaa maksuttomia palveluita koskevan sopimuksen milloin vain. Peruutusilmoitus tulee lähettää osoitteeseen

Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Hollanti,

tai sähköpostittaa osoitteeseen Käyttäjän profiili ja sitä vastaavat tietojoukot poistetaan sopimuksen irtisanomisen yhteydessä, elleivät lakisääteiset vaatimukset edellytä niiden säilyttämistä. Maksulliset palvelut edellyttävät erillisen irtisanomisen.
2. Maksullisen palvelun (ns. Premium-jäsenyys) tavanomainen irtisanomisaika johtuu tuotteisiin liittyvistä sopimussisällöistä, jotka asiakas vahvistaa tilausprosessin yhteydessä. Lisäksi ostaessaan maksetun jäsenyyden, tilausprosessissa annettujen sopimustietojen lisäksi, asiakasta tiedotetaan irtisanomisajasta tilausvahvistuksessa sähköpostitse. Maksullisen sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköpostitse, faksilla) ja viestissä on ilmoitettava Irtisanomisilmoituksen tulee sisältää myös seuraavat tiedot, jotta se voitaisiin käsitellä asianmukaisesti: Maksullisen sopimuksen irtisanominen ei vaikuta maksuttomaan sopimukseen.
3. Maksulliset palvelut, joiden sopimuksen kesto on alle yksi kuukautta, voidaan irtisanoa viimeistään 24 tuntia ennen sopimuksen viimeistä voimassaolopäivämäärää.
4. Maksullisen sekä maksuttoman sopimuksen irtisanominen vahvistetaan sähköpostiviestillä, joka lähetetään käyttäjän rekisteröitymisprosessin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.
5. Käyttäjän on irtisanottava sopimukset, jotka käyttävät WAP-laskutuksen tapaisia maksutapoja, maksutavan tarjoajan kanssa. Maksutavan tarjoaja ilmoitetaan käyttäjälle maksulliseen palveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Voit kysyä sitä myös asiakaspalvelustamme.
6. Media Websolutions B.V. on oikeutettu katkaisemaan käyttäjän käyttöoikeuden milloin vain, jos käyttäjä väärinkäyttää tarjoajan Media Websolutions B.V., tarjoamia palveluita tai jos käyttäjä rikkoo sopimusehtoja, erityisesti kohdassa VIII ilmoitettuja ehtoja.
7. Media Websolutions B.V. voi irtisanoa ilmaisen sopimuspalvelun milloin vain ja maksulliset palvelut 10 päivän varoitusajalla ennen maksullisen sopimuskauden päättymistä.
8. Maksullisten palveluiden sopimusta jatketaan automaattisesti, jos käyttäjä ei irtisano sopimusta määrätyn sopimuskauden puitteissa. Jatkokausi on sama kuin tilausprosessin aikana sovittu. Jos muun pituisesta kestosta ei ole sovittu, sovelletaan alun perin sovittua jatkokautta.


VI. Yleiset viihdeohjeet

1. Rekisteröitymällä käyttäjä nimenomaisesti suostuu vastaanottamaan sähköpostiviestejä. Käyttäjä voi poistaa tämän toiminnon käytöstä omassa profiilissaan milloin vain.
2. Media Websolutions B.V. luo käyttäjälle sähköisen postilaatikon tämän profiiliin. Tämän postilaatikon avulla käyttäjä voi ottaa yhteyttä muihin käyttäjiin ja saada palveluviestejä Media Websolutions B.V. -yritykseltä. Muut Media Websolutions B.V. -yrityksen käyttäjälle lähettämät viestit lähetetään käyttäjän rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Viestejä toisille käyttäjille voidaan lähettää vain maksullisella sopimuksella.
3. Viestit käyttäjältä vastaanottajalle Media Websolutions B.V. lähetetään sähköpostitse
käyttäjän antamasta sähköpostiosoitteesta siihen nimenomaiseen sähköpostiosoitteeseen, jonka Media Websolutions B.V.,
on ilmoittanut portaalin ohjevalikossa,
tai kirjeellä osoitteeseen Viesteissä tulee ilmoittaa Media Websolutions B.V. -yritykselle annettu sähköpostiosoite ja/tai profiilin nimi.
4. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia kommunikointisääntöjä portaalissa ja olemaan käyttämättä sähköistä postilaatikkoaan ja viestipalvelua
a. herjaavan, rasistisen, syrjivän, loukkaavan ja muun laittoman aineiston tai tietojen jakeluun;
b. muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten uhkailuun tai häirintään tai heidän oikeuksiensa rikkomiseen (mukaan lukien immateriaalioikeudet); br />
c. viruksia sisältävän datan, tekijänoikeuksien tai muiden suojaoikeuksien alaisten ohjelmistojen ja muun aineiston tuomiseen järjestelmän tai tietokantaan, ellei käyttäjä ole näiden oikeuksien laillinen omistaja tai hankkinut laillisen omistajan lupaa käyttää aineistoa/;
d. vaikuttaakseen kielteisesti palveluun muille käyttäjille;
e. sähköpostien ja muiden viestien sieppaamiseen tai sieppaamisen yritykseen;
f. sähköpostien ja muiden viestien lähettämiseen muussa tarkoituksessa, kuin kommunikoidakseen henkilökohtaisesti muiden käyttäjien kanssa, mukaan lukien mainostaakseen tai tarjotakseen tuotteita, palveluita tai muita kaupallisia tai liiketoiminnallisia tarkoituksia;
g. ketjukirjeiden lähettämiseen;
h. käyttäjä pidättäytyy myös ilmoittamasta tai kirjoittamasta nimiä, osoitteita, puhelin- tai faksinumeroita, pikaviestinosoitteita, sähköposteja, brändinimiä, yritysten nimiä, muiden internet-portaalien nimiä tai URL-osoitteita henkilökohtaisessa kuvauksessa tai ladatuissa tiedostoissa;
5. Media Websolutions B.V. käyttää Media Websolutions B.V.-yrityksen portaalissa luomia ja operoimia profiileja markkinointitarkoituksiin, palvelun laadun parantamiseen, viestitoimintojen esittelyyn ja viihdetarkoituksiin. Edellä mainitut määritetään “©” -symbolilla tai tähdellä järjestelmässä. Tämä profiili ei tue varsinaisia tapaamisia/treffejä. Käyttäjät voivat lähettää viestejä vain portaalin piirissä. Viestien lähettäminen sähköisen postilaatikon kautta edellyttää rekisteröitymisen maksulliseen palveluun.
6. Käyttäjä ymmärtää ja nimenomaisesti hyväksyy, että Media Websolutions B.V. on oikeutettu lähettämään viestejä käyttäjän nimissä yksinkertaistaakseen uusien asiakkaiden integraatiota alustalle ja auttaakseen kommunikointia. Käyttäjä voi poistaa tämän toiminnon käytöstä profiilissaan milloin vain.


VII. Uutiskirje ja sähköpostimainonta

1. Rekisteröitymisprosessin aikana käyttäjä hyväksyy saavansa tietoja Media Websolutions B.V. -yrityksestä, sen telemediapalveluita koskevista tuotteista ja tarjouksista suostumalla vastaanottamaan uutiskirjeen ja yleisiä mainoksia. Media Websolutions B.V. lähettää nämä tiedot.
2. Suostumus vastaanottaa uutiskirje on täysin vapaaehtoinen ja se voidaan peruuttaa milloin vain. Suostumus voidaan peruuttaa lähettämällä peruutusviesti yllä ilmoitettuun osoitteeseen, napsauttamalla lähetetyissä viesteissä olevaa peruutuslinkkiä tai profiiliasetuksissa.


VIII. Käyttäjän vastuut

1. Käyttäjä on yksin vastuussa rekisteröidystä sisällöstään, henkilötiedoista ja itsestään antamistaan tiedoista. Käyttäjän vahvistaa, että annetut tiedot ovat täsmällisiä ja kuvaavat itse käyttäjää. Virheellisten tietojen tahallinen antaminen tai tietojen antaminen petostarkoituksessa voi johtaa rikossyytteeseen ja oikeuttaa Media Websolutions B.V. -yrityksen jäädyttämään käyttäjäprofiilin ilman oikeutta hyvitykseen Media Websolutions B.V. -yritykseltä. Media Websolutions B.V. on lisäksi oikeutettu lopettamaan palvelun ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta.
2. Käyttäjä vahvistaa pitäytyvänsä käyttämästä Media Websolutions B.V. -yrityksen tarjoamia palveluita kaupalliseen tai yrityskäyttöön, erityisesti mainontakäyttöön. Käyttäjä ei saa viedä muiden käyttäjien sisältöä tai profiileja manuaalisesti tai käyttämällä tietokoneohjelmia käyttääkseen kyseisiä tietoja Media Websolutions B.V. -portaalin ulkopuolella.
3. Käyttäjän on pidettävä sähköpostit ja muut viestit sekä kolmansien osapuolten tiedot ehdottoman luottamuksellisina ja pitäydyttävä antamasta käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille ilman tietojen alkuperäisen toimittajan suostumusta. Tiedoilla viitataan muun muassa nimiin, puhelinnumeroihin, faksinumeroihin, osoitetietoihin, sähköpostiosoitteisiin ja URL-osoitteisiin.
4. Käyttäjä sitoutuu pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Jos käyttäjä paljastaa näitä tietoja kolmansille osapuolille, katsotaan käyttäjän olevan yksin vastuussa kaikista toimistaan ja niiden seurauksista. Jos käyttäjä epäilee, että tietoja on lähetetty eteenpäin kolmansille osapuolille, hänen on ilmoitettava välittömästi Media Websolutions B.V. -yritykselle ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin estääkseen muun väärinkäytön (esimerkiksi vaihtamalla salasanansa).
5. Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan käyttämättä väärin Media Websolutions B.V. -yrityksen tarjoamia palveluita, muun muassa
a. olla käyttämättä edellä mainittuja herjaavan, rasistisen, syrjivän, loukkaavan tai muilla tavoin laittoman aineiston tai tietojen levittämiseen;
b. olla uhkailematta tai häiritsemättä muita käyttäjiä ja kolmansia osapuolia ja olla rikkomatta heidän oikeuksiaan (mukaan lukien immateriaalioikeudet);
c. olla tuomatta järjestelmään tietoja, jotka sisältävät viruksia, tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien suojaamia ohjelmistoja ja muuta aineistoa, ellei käyttäjä ole näiden oikeuksien oikea omistaja tai ole saanut oikean omistajan lupaa käyttää kyseistä aineistoa;
e. olla sieppaamatta sähköposteja ja muita viestejä;
f. olla lähettämättä sähköposteja ja muita viestejä muissa kuin yksityisissä viestintätarkoituksissa muille käyttäjille, mukaan lukien mainostaa tai tarjota tuotteita tai muuta kaupallisia tarkoituksia tai yritystarkoituksia varten;
g. olla lähettämättä ketjukirjeitä;
h. käyttäjä lupaa lisäksi olla ilmoittamatta tai lisäämättä nimiä, osoitteita, puhelin- tai faksinumeroita, pikaviestiosoitteita, sähköpostiosoitteita, brändinimiä, yritysten nimiä, muiden verkkoportaalien nimiä tai URL-osoitteita henkilökohtaisessa kuvauksessa tai ladatuissa tiedostoissa.
6. Yllä kuvailtujen sopimusehtojen laiminlyönti tai muiden näissä Yleisissä toimintaedellytyksissä asetettujen ehtojen rikkominen oikeuttaa Media Websolutions B.V. -yrityksen irtisanomaan sopimuksen välittömästi ja estämään käyttäjän pääsyn Media Websolutions B.V. -tietokantaan. Media Websolutions B.V. voi vaihtoehtoisesti poistaa osan käyttäjäprofiilista.
7. Jos käyttäjä aikoo käyttää hänen ja tarjoajan välistä sopimusta kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin tai lähettää hänelle annettuja tietoja kolmansille osapuolille kaupallisissa tai liiketoiminnallisissa tarkoituksissa tai muissa tarkoituksissa, joita Media Websolutions B.V. ei ole nimenomaisesti sallinut, suostuu hän maksamaan sopimussakkoa 1 000,00 euroa kustakin todennettavasta tapauksesta. Tämä ei vaikuta muihin vahingonkorvauksiin.
8. Media Websolutions B.V. tarjoaa palveluitaan vain yksityiseen, epäkaupalliseen käyttöön. Rekisteröitymällä Media Websolutions B.V.-portaaliin käyttäjä vannoo käyttävänsä palvelua vain yksityistarkoituksiin. Portaalin käyttö seksuaalisten palveluiden sekä prostituution edistämiseksi tai julkistamiseksi on kielletty.

IX. Toiminta

1. Media Websolutions B.V. on oikeutettu tarkastamaan käyttäjän antaman sisällön ja tiedot ja poistamaan tietoja, jos kyseiset tiedot rikkovat näitä Yleisiä toimintaedellytyksiä.
2. Media Websolutions B.V. on lisäksi oikeutettu mutta ei velvollinen tarkistamaan tekstejä, grafiikoita ja ladattuja kuvia varmistaakseen, että ne noudattavat näitä Yleisiä toimintaedellytyksiä ja poistamaan kyseisiä tietoja, jos ne katsotaan sopimattomiksi.
3. Monet maksulliset palvelut antavat käyttäjälle kontaktitakuun. Jos käyttäjä rekisteröityy tällaisia palveluita varten, Media Websolutions B.V. hyvittää käyttäjälle sopimuksen maksullisen osan, jos yhteyttä toisiin käyttäjiin ei todistettavasti muodostettu sopimuskauden aikana. Tältä kannalta kontaktitakuu määritellään vähintään yhdeksi kontaktiyritykseksi käyttäjää varten luodun sähköisen postilaatikon kautta.


X. Oikeudet

1. Käyttäjä antaa Media Websolutions B.V. -yritykselle ei-yksinomaisen, siirrettävän, avaruudellisesti rajoittamattoman kertaluonteisen käyttöoikeuden käyttäjän luomaan tai lataamaan sisältöön, mukaan lukien kuviin, teksteihin ja videoihin, sopimuskauden ajaksi.
2. Käyttäjän on vahvistettava, että hänen luomansa tai lataamansa sisältö ja niiden käyttö ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti tekijänoikeuksia tai muita sovellettavia suojelevia oikeuksia.


XI. Liability

1. Media Websolutions B.V. ei ota vastuuta muiden käyttäjien julkaisemasta tai siirtämästä sisällöstä eikä takaa niiden paikkansapitävyyttä tai turvallisuutta. Media Websolutions B.V. ei myöskään ole vastuussa käyttäjäprofiilin paikkansapitävyydestä tai turvallisuudesta. Kielloista huolimatta muut käyttäjät voivat antaa virheellistä tai laitonta sisältöä ja tietoja tai väärinkäyttää Media Websolutions B.V. -palveluita luvattomiin tai laittomiin tarkoituksiin.
2. Media Websolutions B.V. tarjoaa IT-palvelun tarjoamalla pääsyn tietokantaan, mutta se ei ole vastuussa menestyksestä.
3. Koska Media Websolutions B.V. ei voi vaikuttaa internetin tiedonsiirtoihin oman IT-infrastruktuurinsa ulkopuolelta, ja internetin omalaatuisuuksien ja epävarmuuksien takia, Media Websolutions B.V. ei voi ottaa vastuuta ulkoisista tietojen menetyksistä ja/tai tiedonsiirtoprosessien virheistä. Media Websolutions B.V. ei ole vastuussa oman vaikutusalueensa ulkopuolisista palvelukatkoksista (esim. korkeammat tahot, internetin tekniset hankaluudet).
4. Lukuun ottamatta keskeisten sopimusvelvoitteiden laiminlyömistä, hengen vaarantamista, ruumiin tai terveyden vahingoittamista ja tuotevastuulain mukaisia korvausvaatimuksia Media Websolutions B.V. on vastuussa vain petollisesta aikomuksesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Keskeiset sopimusvelvoitteet ovat niitä, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tavoitteen toteuttamiselle.
5. Media Websolutions B.V. -yrityksen vastuu sopimustavoitteiden täyttämiseksi edellytettävien vähäisten vastuiden rikkomisesta rajoittuu vahingonkorvauksiin, jotka ovat summaltaan tyypillisiä ja ennakoitavissa Media Websolutions B.V. -yritykselle.
6. Aikaisemmin selitettyjä vastuun rajoittamisia sovelletaan myös Media Websolutions B.V. -yrityksen henkilöstön, edustajien ja elinten henkilökohtaiseen vastuuseen.
7. Media Websolutions B.V. ei ole velvollinen edellä mainittuja olosuhteita laajemmin.


XII. Korvausvelvollisuus

Käyttäjä suojaa Media Websolutions B.V. -yrityksen lainsäädännön puitteissa kaikilta lisävelvollisuuksilta, vaatimuksilta ja menoilta, jotka johtuvat toimista, joista käyttäjä voi olla vastuullinen, kuten loukkauksesta, herjauksesta johtuvat vahingot, aineettomiin hyödykkeisiin kohdistuvat vahingot, immateriaali- ja muut käyttäjäoikeudet sekä käyttäjään vaikuttavat palvelukatkokset.


XIII. Yleisten toimintaehtojen korjaaminen

1. Media Websolutions B.V. pidättää oikeuden korjata Yleisiä toimintaehtoja milloin vain sillä ehdolla, että korjaukset eivät vaikuta sopimuksen keskeisiin ehtoihin ja että korjaus on välttämätön sellaisiin kehityksiin sopeutumiseksi, joita Media Websolutions B.V. ei ole voinut ennakoida sopimusta tehtäessä, ja jos korjausten tekemättä jättäminen vaikuttaisi huomattavasti sopimuksen tasapainoon. Keskeisillä ehdoilla tarkoitetaan erityisesti sellaisia, jotka koskevat sovittujen palveluiden tyyppiä ja määrää sekä sopimuskautta ja irtisanomista. Media Websolutions B.V. on oikeutettu korjaamaan Yleisiä toimintaehtoja poistaakseen lainsäädännön ja oikeuskäytännön muutoksista aiheutuvia aukkoja sopimuksessa.
2. Media Websolutions B.V. kertoo käyttäjälle korjattavista Yleisistä toimintaehdoista sähköpostitse. Käyttäjä voi esittää vastalauseen korjauksiin kahden viikon kuluessa. Jos käyttäjä ei ilmaise mielipidettään kyseisen ajanjakson puitteissa, Yleiset toimintaehdot astuvat voimaan ilmoituksen voimassaolon päättyessä.


XIV. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tarjoama palvelu

1. Kolmansien osapuolten luvallisesti tarjoamia palveluita Media Websolutions B.V. -yrityksen Media Websolutions B.V. -portaaleissa voivat koskea lisäehdot ja niistä voidaan periä lisämaksua käyttäjältä.
2. Käyttäjä suostuu tarkastamaan kolmannen osapuolen tarjoajan Yleiset toimintaehdot ja hinnat ennen kyseisen tarjoajan palveluiden käyttöä. Media Websolutions B.V. ei ole osapuoli eikä edustaja käyttäjän ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa.
3. Media Websolutions B.V. ei erityisesti ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tietojen, mielipiteiden ja muiden viestien paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta, ellei Media Websolutions B.V. ole syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen ja tahalliseen laiminlyöntiin.


XV. Yksityisyydensuoja

Media Websolutions B.V. kerää, käsittelee ja käyttää henkilökohtaisia käyttäjätietoja näissä Ehdoissa ja Tietosuojajulistuksessa ilmoitetulla tavalla. Henkilökohtaisten tietojen suojaa hallitsevat lakisääteiset määräykset.


XVI. Loppusäännökset

1. Yrityksen Media Websolutions B.V. ja käyttäjän välistä oikeuskäytäntöä hallitsevat seuraavan valtion sitovat säännökset: Hollanti. Jos käyttäjä on kuluttaja, kaikkien tästä sopimuksesta juontavien kiistojen oikeuspaikka on Venlo.
2. Tämä ei vaikuta sen maan sitovien säännösten sovellettavuuteen, jossa käyttäjä virallisesti asui sopimuksen tekohetkellä.
3. Jos näiden Yleisten toimintaehtojen jotkut säännökset katsotaan paikkansapitämättömiksi epätäydellisiksi, ei se vaikuta muihin Yleisiin toimintaehtoihin.


XVII. PERUUTTAMISOHJEET

1. Peruutusoikeudet
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän sisällä syytä ilmoittamatta.

Peruutuskausi on neljätoista päivää sopimuksen tekemisen jälkeen.

Jos haluat käyttää peruutusoikeuttasi, sinun täytyy ilmoittaa meille (Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Hollanti; Telephone: +31 853019384 (Maksutonta lankapuhelimesta); E-Mail: support@naughtybook.fi) ja kertoa selkeästi aikeistasi (esim. postikirjeellä, faksilla tai sähköpostilla) irtisanoa tämä sopimus. Voit käyttää oheista näytelomaketta. Näytelomakkeen käyttö ei ole pakollista.

Peruutusehdon täyttymiseksi on riittävää lähettää ilmoitus aikeestasi käyttää peruutusoikeutta ennen irtisanomisajan päättymistä.

2. Peruutuksen seuraukset
Jos irtisanot tämän sopimuksen, meidän on hyvitettävä kaikki tekemäsi maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta valitsemastasi toimitustavasta koituneita lisäkustannuksia, jos valitsemasi toimitustapa on eri kuin tarjoamamme kustannustehokas tavallinen toimitustapa).
Välittömästi ja viimeistään neljätoista päivää siitä päivästä, jolloin saimme sinulta ilmoituksen aikeestasi irtisanoa tämän sopimuksen, maksamme sinulle hyvityksen samalla maksutavalla, jonka valitsit alkuperäisen maksutapahtuman yhteydessä, ellei asiasta ole nimenomaisesti toisin sovittu kanssasi. Hyvityksestä ei koidu sinulle minkäänlaisia kuluja.
Jos pyysit palveluiden aloittamista peruutuskauden aikana, sinun on suoritettava meille riittävä maksu, joka heijastaa toimitettujen palveluiden osuutta perustuen suhteellisesti sopimuksella sovittujen palveluiden kokonaismäärään.
3. Peruutuksen näytelomake
(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja palauta se meille.)

To Media Websolutions B.V.
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven
Hollanti; E-Mail: support@naughtybook.fi;

Täten minä/me (*) peruutan tehdyn sopimuksen koskien seuraavien tuotteiden (*) ostoa / palveluiden (*) toimittamista

Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

Kuluttajan/kuluttajien nimet

Kuluttajan/kuluttajien osoite

Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (koskee vain kirjeilmoitusta)

Päivämäärä

(*) Yliviivaa tarpeeton.

4. Jos käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksensa, peruutusoikeus umpeutuu ennen aikojaan, jos käyttäjän pyytämät palvelut on toimitettu kokonaan ennen peruutusoikeuden käyttämistä.
5. Muualla kuin tallennusvälineellä sijaitsevan digitaalisen sisällön lähettämistä koskevan sopimuksen peruutusoikeus umpeutuu, vaikka Media Websolutions B.V. on laittanut alulle sopimuksen täytäntöönpanon käyttäjän nimenomaisesti ja tietoisesti suostuttua palveluiden alkamiseen ennen peruutuskauden päättymistä.


XVIII. Tärkeä huomautus

Haluaisimme huomauttaa, että emme ole lain mukaan velvollisia tai halukkaita osallistumaan riitojenratkaisutoimenpiteisiin kuluttajavalitusviraston kautta.